Draugiškesnis biuras gamtai ir darbo sąlygų gerinimas

2022 metų II ketvirtį investavome į naują šildymo ir vėdinimo sistemą įmonės administraciniame pastate.

Pakeitėme neefektyvų biuro patalpų apšildymo būdą elektra į daug efektyvesnį šildymo būdą „oras-oras“ šilumos siurbliais. Šių priemonių dėka ne tik sumažėjo įmonės išlaidos šildymui, bet ir pagerintos darbo sąlygos darbuotojams, o svarbiausia - tausojama gamta.

Įgyvendintos investicijos jau 2022 metais sumažino 5,18 tonų CO2 išmetimą, o 2023 ir paskesniais metais bus išmetama 7,59 tonų CO2 mažiau.

 

Tvari pakuotė

Pasaulyje kasmet popieriaus gamybai suvartojama daugiau nei 1 mln. medžių, maždaug apie 18 proc. visų iškertamų miškų. Kiekviena perdirbto popieriaus tona išsaugo 17 medžių, apie 26 500  litrų vandens ir sutaupo energijos, kurios 6 mėnesius užtektų apšildyti normalaus dydžio namui.

Visa Kreisel Vilnius gaminama produkcija pakuojama į perdirbimui tinkančius maišus ir žymima PAP22 ženklu, o nuo 2023 m. pradėjome populiariausius, kiekiniu vertinimu, mišinius pakuotį į rudus maišus, taip skandami maišų gamintojus naudoti mažiau balinimo chemijos (Chloro dioksido (CIO2)).

 

 

Nuotolinis darbas taupo CO2

COVID-19 pandemija privertė visą žmoniją priprasti prie naujų iššūkių ir įvertinti nuotolinio darbo privalumus ir trūkumus. Taip pat įmonės buvo priverstos iš esmės peržiūrėti darbuotojų darbo sąlygas ir pritaikyti optimalias praktikas savo veikloje.

Nuotolinis darbas ne tik taupo laiką kelionėms į ir iš darbo, bet ir ugdo darbuotojų savarankiškumą, leidžia patiems darbuotojams susidėlioti savo darbotvarkę, leidžia išvengti bereikalingo kolegų blaškymo ir net galiausiai - taupomos išlaidos degalams.

Nuotolinis darbas taip pat prisideda ir prie aplinkos tausojimo - mažiau kelionių į ir iš darbo - mažiau išmetamo CO2.

Įvertinus darbuotojų mobilumo kriterijų, turim pasitvirtinę nuotolinio darbo reglamentą kuris sudaro apie 20% viso darbo laiko. t.y. apibrėžėme aiškią tvarką savo darbuotojams, kuriomis dienomis jie gali dirbti iš namų.

Ši nuotolinio darbo politika mums padeda į aplinką išmesti iki 20 t mažiau CO2 per metus.

 

 

 

Draugiški aplinkai!

„Kreisel Vilnius“ vykdydamas gamybos procesą unikalios gamtos apsuptyje – Nacionalinio regioninio parko teritorijoje - nuostabiame Dubingių krašte, - vadovaujasi tik aukščiausiais aplinkosauginiais reikalavimais ir skaidrios veiklos principais.

Jūsų žiniai pateikiame metinę aplinkos monitoringo ataskaitą.

Elektra iš atsinaujinančių energijos šaltinių

Gamybos procesai reikalauja didelių energetinių išteklių. Savo veikloje naudojame dujas ir elektros energiją. Sakami būti draugiški aplinkai, tausoti gamtą, taip pat mažinti gamybines sąnaudas svarstome panaudoti saulės elektrinių gaminamą elektrą.

Pastaraisiais metais pagausėjus saulės ir vėjo elektrinių parkams ir individualių namų saulės elektrinių įsirengimui, dar vis sena, neatnaujinta Lietuvos elektros infrastruktūra nebeturi galių priimti perteklinės gaminamos elektros energijos.

Greitoje ateityje planuojame įrengti saulės elektrinę, kurios galingumas būtų optimalus mūsų suvartojimui neatiduodant perteklinės energijos į tinklus.

Šios investicijos sumažintų 74 toną CO2 išmetimą į aplinką.

Kelionės į tvaresnę ateitį elektromobiliais

Transporto sektorius - vienas didžiausių aplinkos teršėjų visame pasaulyje. Didžioji dauguma transporto priemonių yra varomos naftos produktais, kurių naudojimas į aplinką išskiria CO2 teršalus bei šiltnamio efektą sukeliančias dujas.

Siekdami prisidėti prie švaresnės aplinkos svarstome keisti įmonės automobilių parką į elektromobilius.

Automobilių parko pertvarkymas, jei tai bus praktiškai įgyvendinta kartu su saulės elektrinių įrengimu, leistų mums sutaupyti apie 21 t CO2.

 

Ekologiškas dekoratyvinis tinkas

Ekologiški, draugiški aplinkai produktai jau randa savo pirkėjus ir Lietuvoje. Tai aktualu ne tik maisto pramonėje, bet ir statybose.

Mes nuolat ieškome sprendimų, kurie mažintų daromą neigiamą įtaką mus supančiai aplinkai, todėl bendradarbiaudami su kolegomis iš Lenkijos, tobuliname ir kuriame naujus, draugiškus aplinkai, produktus.

Savo klientams jau siūlome inovatyvų, ekologišką silikoninį tinką su aktyviais sidabro jonais ECO PUTZ 022 ECO PROTECT. Tikime, kad artimiausioje ateityje klientams pasiūlysime ir daugiau draugiškų aplinkai produktų.