Mūsų tvarumo tikslai

„FIXIT GRUPPE“ šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) balansas jau yra neigiamas*, todėl įmonės veikla laikoma tausojančia klimatą. Siekdami toliau gerinti ir didinti tvarumą, planuojame įgyvendinti šiuos tikslus:

  1. Iki 2030 metų sumažinsime emisijas dar 10 proc. kiekvienai parduotos produkcijos tonai.

  2. Naudojame daugiau nei 90 proc. optimizuotų pakavimo medžiagų mažinančių ŠESD emisijas.  

  3. Iki 2025 metų bent 30 proc. mūsų investicijų bus atliekamos į itin tvarių produktų tyrimus ir plėtrą.

  4. Turime aiškias mobilaus darbo režimo taisykles, kurių tikslas - sumažinti ŠESD emisijas ir padidinti darbuotojų pasitenkinimą darbu.

  5. Mūsų tvarumo strategija yra darbuotojų valdymo ir tobulėjimo dalis.

 


Bendradarbiaujant su:

* Kai naudojami mūsų gaminiai ir sistemos, tokios kaip termoizoliacinės sistemos, ŠESD emisijos yra daugiau nei kompensuojamos bendrame balanse. Duomenų modelis ir skaičiavimas parengtas bendradarbiaujant su Fraunhoferio intelektualios analizės ir informacinių sistemų institutu (IAIS) / ataskaitiniai metai – 2020-ieji/. Prielaida: vidutinė fasado eksploatavimo trukmė – 20 metų.