ASV Kriterijai
Environmental / Aplinkosauga – Social / Socialiniai – Governance / Valdymas

Jungtinių Tautų iniciatyva ASV kriterijus 2006 metais parengė grupė institucinių investuotojų. Jais siekiama remti atsakingas investicijas ir užtikrinti didėjančią aplinkosaugos, socialinių ir įmonių valdymo klausimų svarbą investavimo praktikoje.

  • Aplinkosauga ir tvarumas

Įmonės vadovybė laikosi nuomonės, kad klimato veiksnys yra svarbi įmonės strategijos dalis. Šiame leidinyje yra įvardyti tikslai ir projektai, kuriais siekiama, kad išmatuojamų klimato tikslų įgyvendinimas būtų neatskiriama bendrosios strategijos dalis.

  • Socialinė atsakomybė

„FIXIT GRUPPE“ grupės įmonės nuosekliai įgyvendina visus galiojančius įstatymus ir standartus, reglamentuojančius darbo teises ir sąlygas. Lygios teisės bei diskriminacijos netoleravimas yra svarbūs žmogiškųjų išteklių strategijos veiksniai. Mūsų įmonių grupėje vadovaujančias pareigas užimančių moterų dalis jau viršija atitinkamą bendrai darbo jėgai taikomą kvotą.

  • Įmonių valdymas

Mūsų įmonėje galioja etiško verslo elgesio kodeksas. Tai taip pat apima veiksmingas kartelinių pažeidimų nustatymo ir prevencijos priemones. Kodas yra taikomas nuosekliai, o procesas yra nuolat stebimas ir skatinamas organizaciniais bei procedūriniais mechanizmais.