Įmonių socialinė atsakomybė –
mūsų įsipareigojimas siekti tvarumo

Įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA) – tai įmonių socialinė atsakomybė tvaraus verslo prasme. Ši sąvoka apima socialinius, ekologinius ir ekonominius aspektus – trumpai tariant, tvarumą.

„FIXIT GRUPPE“ aktyviai įsipareigoja imtis ekonomiškai pagrįstų ir tvarių veiksmų, kuriais:

  • neviršijami išteklių atsinaujinimo pajėgumai;
  • klimatas ir ekologija yra veikiami kuo mažiau;
  • saugoma darbuotojų, klientų ir tiekėjų sveikata ir gerovė.

Tuo tarpu tiek, kiek tai nėra visiškai įmanoma ekonomiškai įmanomomis pastangomis ir pasitelkiant šiuolaikines technologijas, neigiamas veiklos poveikis sumažinamas iki minimumo.

„FIXIT GRUPPE“ netoleruoja diskriminacijos, skatina lygias galimybes visiems darbuotojams bei remia šeimos ir karjeros suderinamumą.


„FIXIT GRUPPE“  vadovaujasi etiniais, socialiniais ir valdymo kriterijais, kuriuos naudoja kaip priemonę valdyti ir stebėti savo veiklą tvarumo srityje.

Grupė taip pat yra įsipareigojusi laikytis JT „Pasaulinio susitarimo“ – 2000 metais įmonių ir Jungtinių Tautų sudaryto susitarimo, kuriuo siekiama, kad globalizacija būtų socialiai ir ekologiškai atsakingesnė. Tai apima dešimt pagrindinių principų, įskaitant tarptautinę žmogaus teisių apsaugą, kovą su diskriminacija ir korupcija bei aplinkosauginio sąmoningumo skatinimą. Šią iniciatyvą palaiko daugiau nei 15 tūkst. įmonių 163 šalyse.