Išorinių sienų apšiltinimas

Pagrindinės sienos dalies apšiltinimas. Paviršiaus paruošimas

Prieš pastato apšiltinimo darbų pradžią reikia atitinkamai paruošti paviršių. Jis turi būti stabilus, lygus, atlaikantis atitinkamą apkrovą, be nešvarumų, mažinančių klijų sukibimą (neužterštas dulkėmis, alyvomis, antiadhezinėmis priemonėmis, samanomis). Tinkuotų sienų termoizoliacijos modernizavimo atveju reikia patikrinti esančio tinko sukibimą, jį pastuksenant. Duslus garsas reiškia, kad tinkas atsiknojo ir reikia jį nugramdyti. Rekomenduojama nukalti tinką nuo išorinių langų ir durų staktų paviršiaus tam, kad jas būtų galima apšiltinti per daug nepridengiant.
Reikia nugremžti silpnai sukibusius, besilupančius dažų sluoksnius. Sluoksnio sukibimą galima patikrinti, jį prapjaunant peiliu, priklijuojant prilimpančią juostelę, o po to ją nuplėšiant. Jeigu to bandymo metu atsiplėšia gabalas dažų sluoksnio, tai reiškia, kad jo sukibimas yra menkas. Tas vietas, kuriose yra nelygumų ar kuriose buvo nukalti menkai sukimbantys tinkai, reikia užtaisyti tinko mišiniu PUTZ UND MAUERMÖRTEL 560 arba remonto mišiniu SPACHTEL UND REPARATURMORTEL 427. Didesnius nei 1 cm paviršiaus nelygumus reikia išlyginti remonto mišiniu SPACHTEL UND REPARATURMORTEL 427 arba remonto mišiniu FASSADENSPACHTEL 429. Didesnius nei 2 cm paviršiaus nelygumus galima panaikinti, panaudojant įvairaus storio izoliacines plokštes.
Stipriai įgeriančius paviršius (pvz., dujų betono), netolygiai įgeriančius arba birančius paviršius reikia nugruntuoti priemone GRUNDOLIT -W 301.